Felleskomiteen for Israel
Felleskomitéen for Israel (FKI) er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk.

Formål
FKI er en ressurs-, mobiliserings- og referansegruppe for nettverkets medlemmer. FKI skal:
a) utveksle og formidle informasjon om Israel og Midtøsten.
b) drøfte og koordinere felles tiltak mellom nettverkets medlemmer.
c) motvirke antisemittisme og diskriminering av Israel og det jødiske folk.

Medlemskap
Offentlig registrerte organisasjoner som deler FKIs formål kan opptas som medlemmer.

Medlemsorganisasjoner
Den Norske Israelsmisjon
Det mosaiske trossamfund
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
Jødisk Nasjonal Fond
Med Israel for fred
Norge-Israel foreningen i Hordaland
Ordet og Israel
Pinsebevegelsen
Venner av Israel i den norske Arbeiderbevegelsen (VINA)
Exodus NordObservatører
Israels venner på Stortinget

Organisasjon
FKI ledes av et styre bestående av én representant fra hver av medlemsorganisasjonene.

Kontakt
Conrad Myrland, styreleder
tlf. 41 17 67 80

Fki.no ble sist oppdatert 10. mars 2022.